Om Euroxren

Forespørsel

Euroxren – hvem er vi

Euroxren AS, org 998 576 636 er et renholds firma startet helt tilbake i 1995 som ENK. Opp igjennom årene har vi opparbeidet oss stor erfaring og kompetanse innen rengjøringstjenester. Til tross for vår unge alder har vi bred og lang erfaring – både gjennom andre firma og som ansatt renholdsansvarlig.

Euroxren tibyr nå også forbruksmateriell til kunder som ønsker en helhet levering av tjeneste istedenfor flere ledd.

Vår policy

Euroxren setter sine oppdragsgivere i høysete, det er våre kunder vi lever av. Ved siden av å levere kvalitets renhold til en fornuftig pris ønsker vi å yte den service som våre kunder fortjener.

Våre kunder har i dag tilbud om innsyn i: Ansattes avtaler, lønnslipper, forsikringsavtale og de kan be om vår skatteattest når de selv ønsker.

Våre ansatte får lønn i tråd med bransjens minstelønnordning rundt 1. Mai hvert år Minimumsats lønn pr.time i år er kr 177,63. Dessuten kan vi garantere at alle ansatte er innmeldt A-register, bærer bransjens pålagte HMS kort og selskapet har alle lovpålagte forsikringer.