Helserenhold – Renhold i helseinstitusjoner

Forespørsel
Euroxren tilbyr smitterenhold med sertifisert personell av høy kvalitet som holder seg godt innenfor godkjente standarder. Kontakt oss for mer informasjon i dag.

Hva er egentlig smitterenhold?

Generelle smitteverntiltak, og spesielt gode smittevernrutiner, er grunnlaget for effektiv forebygging av infeksjoner i helseinstitusjoner. Smittevernrutiner med jevnlig kontroll er tiltak som skal redusere risikoen for overføring av sykdomsframkallende mikrober fra kjente og mer ukjente smittekilder i helseinstitusjoner. Disse tiltakene rettes mot alle pasienter uavhengig av diagnose eller mulig infeksjonstilstand.

Smittevernrutiner er en av grunnpilarene i smittevernet i alle helsetjenester, og gjennomføring av tiltak overfor alle pasienter er en forutsetning for et effektivt smittevern. Når man står overfor kjente eller antatte infeksjonstilfeller og det er veldig viktig å blokkere smitteveiene. I disse prosedyrene står renholdsrutiner som særdeles viktig.

Kontakt oss her!

Ta kontakt med oss i dag, slik at vi kan skreddersy
den perfekte løsningen for din bedrift!

Kontakt oss her!